Apostil Nedir?

Apostil, bir ülkede resmi olarak geçerli olan bir belgenin farklı ülkelerde de geçerli olabilmesi için yaptırılan bir çeşit onay şerhidir. Bu onay ile birlikte ülkede düzenlenen resmî belgenin anlaşmayı imzalayan diğer ülkeye verilmesi durumunda belgenin tanınmasını ve onaylanmasını sağlamaktadır. Belgede bulunan mühür, imza ve damganın gerçek olduğunu onaylamaktadır. Bu belgeler arasında diploma, mezuniyet belgesi, noter belgeleri, evlilik belgesi, ticari belgeler, sağlık raporu ve doğum belgesi gibi evraklar bulunmaktadır.

Nasıl Yapılır?

Apostil yaptırmanın aşamaları incelendiğinde; öncelikle elinizde bulunan Türkçe belgeyi yeminli tercüman aracılığı ile tercüme ettirmeniz gerekmektedir. Tercüme edilen bu belgede yeminli tercümanın kaşe ve imzasının bulunması gereklidir. Tercüme işleminden sonra yeminli tercümanın bağlı olduğu noterde bu tercüme evrakını noter tarafından onaylatmanız gerekmektedir. Noter onayı evraka resmiyet kazandıracaktır. Onay işleminden sonra noterin bulunduğu kaymakamlıkça imza ve mührün geçerliliğini gösteren Apostil talebinde bulunabilir. Farklı bir ülkeden apostilli bir belgeye sahipseniz, Türkiye’de bu belge tercüme ettirmeniz gerekmektedir. Türkiye’de Apostil şerhi koyan makamlar: Valilikler, hukuk işleri müdürleri, kaymakamlıklar ve ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

Apostil Belgesi

  • Belgenin düzenlendiği ülke ismi,
  • Belgeye imza atan şahıs adı,
  • Belgeye imza atan kişinin sıfatı,
  • Belgede yer alan mührün ait olduğu makamın adı,
  • Onaylandığı yer,
  • Onaylanma tarihi,
  • Apostili düzenleyen kurum,
  • Apostil numarası,
  • Apostili düzenleyen kurumun mührü ya da kaşesi,
  • Apostili düzenleyen yetkili kişinin imzası.

Guide of Antalya Danışmanlık ve Tercümanlık Ofisi, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm resmi belgelerin tercümesini doğru bir şekilde yapmaktadır. Dünya üzerinde öncelikli olarak yaygın tercih edilen ve diğer bütün dillerde çeviriler alanında uzman çalışanlar tarafından gerçekleşmektedir. . Tercüme çeşitleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, sözlü , diğeri ise yazılı tercümelerdir. Yazılı tercümeler içerisinde, yeminli tercümeler, noter onaylı tercümeler gibi bir belge üstünde olan çevirilerdir. Sözlü tercümeler için ise, ardıl ve simültane şeklinde incelenebilmektedir. 

Evraklar resmi işlemlerden geçtiği için tercüman onayı veya isterseniz noter onayı gerekmektedir. İşbirliği içerisinde olduğumuz Antalya Translator, bu bölgede başarılı işler yürüten tercümanlık bürolarının arasında bulunmaktadır.

Sorularınız ve bilgi almak için Guide of Antalya ile iletişime geçebilirsiniz.